Nieuws uit de laatste gemeenteraad van 2013

afbeelding van Brigitte Helsen

Maandagavond, 16 december, werd de begroting voor Westerlo besproken en goedgekeurd.

Met de bestuursploeg hebben we een mooie meerjarenplanning voor een totaal budget van 28.5 miljoen Euro vooropgesteld.

Wat zijn hierin enkele belangrijke punten:

  1. de personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven hetzelfde
  2. er is 3 miljoen Euro gereserveerd voor rioleringswerken
  3. er is budget voorzien om de veiligheid te verbeteren rond onze scholen in de verschillende deelgemeenten
  4. de burgers krijgen buiten de gratis hakselbeurt van 30 minuten aan huis nu ook de kans om 2 perioden per jaar gratis hun snoeiafval binnen te brengen op het containerpark
  5. er is budget voorzien ter ondersteuning van het verenigingsleven in onze gemeente
  6. er vallen geen ontslagen bij het gemeentepersoneel